OS Bulgaria с ново име!

Джунти Психометрикс България е новото име на OS Bulgaria. Възстановяваме дейността на OS Bulgaria с голяма част от портфолиото с тестове, нов екип и амбициозни планове за разширяване на портфолиото и връщане на позицията ни на предпочитан доставчик на качествени, адаптирани за български условия психометрични инструменти за специалисти в сферата на клиничната практика, организационното развитие и кариерното ориентиране.