Към >>>  Giunti Testing

Giunti Testing е интернет платформа, която Giunti Psychometrics предоставя на разположение на специалистите и организациите, за да задоволи техните потребности, свързани с психологичното оценяване. 

Giunti Testing е специално проектирана за използване онлайн и позволява попълването на тестове, извличането на резултати, генерирането на доклади и архивирането на данни във всеки един момент от всеки един компютър, свързан с интернет.

Дигитализираният модел на теста Ви дава още повече предимства освен традиционните такива като бързина и точност на процедурите, автоматичното генериране на описателни доклади и графики, удобство и конвенционалност при съхранението на данните:

  • не се налага употребата на хартиени носители;
  • възможност за работа от всеки един персонален компютър;
  • отпадане на каквато и да е инсталация на софтуер;
  • гаранция за постоянно обновяване на нормите;
  • наличност на богат каталог с дигитализирани тестове на различни езици;
  • възможност за дистанционно назначаване и управление на тестове.

Giunti Testing може да се използва само от специалисти, квалифицирани за употребата на тестовете, след регистрация и лична декларация за притежаваната професионална квалификация. 


Форма за поръчка на кредити