Как да изберем правилния кандидат за работа?

Искате ли да оптимизирате времето, усилията и разходите си за подбор?

Разгледайте нашите стандартизирани тестове, специално създадени за целите на специалистите в отдел Човешки Ресурси и нормирани за българската социокултурна среда.
   
Само сега можете да тествате как работят нашите HR инструменти безплатно! Направете заявка кой/кои тестове от в секцията ни Човешки Ресурси желаете да опитате, като ни пишете през формата за контакт на сайта.
Ето някои от основните им предимства:

  • Лесен, бърз и удобен начин на попълване - могат да бъдат попълнени онлайн по всяко време и от всяко място от кандидата;
  • Получавате интерпретативен доклад за нагласите, мотивацията, ценностите, силните и слабите страни на кандидата, които в интервюто могат да бъдат допълнително обследвани;
  • Освен при процеса на подбор, спестявате време, средства и усилие, които едно погрешно решение би Ви струвало;
  • Научен и обективизиран подход в разглеждането на индивидуалните особености на кандидата.                                    

BFA - Прилагателните на Голямата Петорка - изключително бърз самооценъчен въпросник, в който кандидатът оценява до колко всяко измежду списък от прилагателни се отнася до него; тестът може да се ползва и за кариерно ориентиране.

BFQ-2 - Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка, както и множество допълнителни скали като упоритост, внимание към детайлите, сътрудничество, съзнателност, контрол над импулсите, управление на впечатленията и др. 

ORG-EIQ - Въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата, който измерва годността за работа в екип, уменията за работа с клиенти, потенциала за ръководене на хора, саморегулацията, уменията за управление на стреса, конфликтите на работното място и др. 

TOM - Тест за оценка на мотивационната ориентация - скалите му са постижения, лидерство, иновации и изграждане на отношения; ще Ви помогне да разберете ценностите, целите и амбициите на служителя и отношението му към колегите.

WIS/SVP - Скала за оценка на професионалните ценности - изследва кандидата спрямо 21 професионални ценности, изведени в международно проучване за вътрешните и външните мотиватори на служителите. 

 За повече информация разгледайте сайта в секция Човеки Ресурси и/или се свържете с нас ...