WISC-IV

Скала за интелигентност на Уекслер за деца

Интелектът е един от най-трудните за измерване консутркти в психологията, още повече когато става дума за динамично развиващата се детска психика. Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца(Wechsler Intelligence Scale for Children) се е наложила като „златен стандарт“ в психометрията - тя разглежда детския интелект като набор от отделни умения, които детето използва, за да подходи към разрешаването на различни задачи. Интелигентността включва качествено различни видове интелектуално функциониране, всяко от които е от съществено значение за адаптацията на детето към изискванията на средата.

Характеристики и предимства на скалата:

 • Тя оценява способностите и потенциала на детето (флуидна интелигентност), както и придобитите знания и умения (кристализирана интелигентност).
 • Измерва вербалното разбиране, образното мислене и скоростта на преработка на информацията.
 • За разлика от предходни версии оценява капацитета на работната памет, която има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно-образно към абстрактно мислене и др.
 • Диагностицира както умствена изостаналост, така и интелектуална надареност.
 • Използва се не само като тест за интелигентност, но и като основа за изграждане на програма за работа с детето, което го прави подходящ както за деца със специални образователни потребности, така и за деца в норма.
 • Предоставя изчерпателна информация и критичен анализ на когнитивните функции и стратегии на детето.
 • Инструментът позволява детето да бъде излседвано, дори ако не умее да чете и пише.

Като резултат от WISC-IV получавате много повече от IQ точки. Скалата интегрира най-съвременните теории за познавателните способности и дава индивидуална оценка за всяко дете, като не просто го съпоставя с възрастовата норма, но предоставя важна детайлна информация за силните и слабите страни в когнитивното му функциониране. Това позволява на специалистите да препоръчат съобразена с нуждите на детето индивидуална програма за обучение, а на училищата – да създадат подходяща учебна среда и да разработят работни планове за учениците си. WISC-IV съдържа 10 основни и 5 допълнителни подтеста. Те се сумират до пет скали

 • Обща интелигентност;
 • Вербално разбиране; 
 • Образно мислене; 
 • Работна памет;
 • Скорост на преработка.

Повече
Цени
Комплект (ръководство, стимулна книжка и кубчета, 25 бр. Протоколна бланка, 25 бр. Листове за отговори 1 и 25 бр. Листове за отговори 2, 3 бр. шаблони)2300.00 лв.
Предлагаме опция на изплащане на равни месечни вноски без оскъпяване, като Вие определяте броя на вноските.2300.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка