ТЕМАS (Tell-Me-A-Story)

Проективна методика за деца

TEMAS (Tell-Me-A-Story) e проективна методика, подходяща за оценка на емоционални и поведенчески проблеми, предназначена за деца и юноши от 5 до 18 г.  Мултикултурната проективна методика е разработена така, че позволява надеждна оценка на когнитивното, афективното, вътреличностното и междуличностното функциониране на изследваното дете.
TEMAS съдържа 23 цветни стимулни табла, които се показват на детето и за всяко от тях то съчинява по една история. Задачата на специалиста е да оцени тези истории по зададени качествени и количествени параметри.

Платната в българската версия на теста са специално създадени и съобразени с нашата културна действителност и са одобрени от авторите на теста.

ТЕМАS може да се използва за:
  • оценка на емоционални и поведенчески проблеми при деца;
  • постигане на задълбочено разбиране за затрудненията и силните страни на детето;
  • поставяне на терапевтични цели и последваща оценка на напредъка от психотерапията;
  • изготвяне на съдебно-психологични експертизи.
Повече
Цени
Комплект (ръководство, комплект платна, 25 бр. протоколни бланки)425.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка