Conners-3

Рейтинг скала за оценка на хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ)

Conners-3 е резултат от 40 години изследвания в детско-юношеската психопатология и представлява инструмент за оценка на когнитивни, поведенчески и емоционални проблеми в училищна възраст, свързани с хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) и най-често срещаните коморбидни състояния като опозиционно поведение, поведенчески разстройства и др. 
Conners-3 е предназначен за деца от 6 до 18 г. и е разработен в съответствие с американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни потребности.
Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва скала за самооценка.

Областите на приложение на Conners-3 са:
 • Идентифициране на деца със специални образователни потребности;
 • Скрининг на ученици за ХАДВ;
 • Планиране на терапевтична интервенция и последващ мониторинг;
 • Изготвяне на програма за обучение;
 • Клинична и диференциална диагностика;
 • Научни изследвания.
Conners-3 измерва следните фактори:
 • Дефицит на вниманието
 • Хиперактивност и импулсивност
 • Проблеми с ученето
 • Екзекутивни функции 
 • Агресивност
 • Отношения с връстниците и в семейството
 • Тревожност и депресия

Очаквайте скоро обновената ни платформа за удобна и бърза онлайн администрация на въпросника!

Повече
Цени
Комплект (ръководство, 25 бр. бланки Форма за самооценка, 25 бр. бланки Форма за родители, 25 бр. бланки Форма за учители)605.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка