MMPI-A

Минесотски многофакторен личностен въпросник за оценка на юноши

MMPI-A(Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Adolescent) е най-широко използваният обективен инструмент за изследване на личностните особености на юношите. Той е емпирично базиран тест за изследване на детската психопатология. MMPI-A е специална възрастова версия на MMPI-2. Разработването на специалната версия за изследване на юноши е свързано с наличието на фактори, които са пряко свързани с качеството на оценката на изследваните лица от тази възрастова група. 

Основните характеристики на MMPI-А са:
  • Съдържанието и езикът на айтемите са подходящи за подрастващите;
  • По преценка на психолога, клиничните скали и скалите за валидност могат да изчислят още след попълването на първите 350 айтема, което представлява значително спестяване на времето за администрация;
  • Нормите са специфични за подрастващите;
  • При оценката е възможно да се открият специфични проблеми при юноши, включително семейни проблеми, хранителни разстройства, лекарствени зависимости и др.
Клиничните психолози могат да използват резултатите от този инструмент за:
  • Клинична диагностика и идентифициране на потенциални проблеми при юноши още в зародиш;
  • Планиране на терапията и оценяване на нейния ефект;
  • Индивидуално и семейно консултиране;
  • Осигуряване на лесна за разбиране информация за родители, учители и други, заети с дейности, свързани с подрастващите;
  • Изготвяне на съдебно-психологични експертизи;
  • Научни изследвания.

Повече
Цени
Комплект (ръководство, 5 бр. въпросници, 25 бр. бланки за отговор, 25 бр. кредити за обработка на резултатите)415.00 лв.
Ръководство110.00 лв.
Въпросник20.00 лв.
Листове за отговор 25 бр.25.00 лв.
5 бр. (1 доклад= 9.40 лв.)47.00 лв.
25 бр. (1 доклад= 7.80 лв.)195.00 лв.
50 бр. (1 доклад= 6.58 лв.)329.00 лв.
100 бр. (1 доклад= 5.40 лв.)540.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка