DP-3

водеща Светлина Колева
3-4 октомври
28-29 ноември

За РЕГИСТРАЦИЯ и повече информация, свържете се с нас чрез бутона по-долу.

Моля, уточнете за коя дата искате да се запишете, както и дали ще присъствате на живо или онлайн. Вие сте окончателно регистриран/а след извършено заплащане на обучението.

Повече

Регистрация