Личностни разстройства

Онлайн курс
02 октомври 2021 - 22 януари 2022

ЛИЧНОСТНИ РАЗСТРОЙСТВА. ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

  • Закупувате целия специализиран 36-часов курс за работа с личностни разстройства
  • Участвате в семинари на живо чрез Zoom
  • Получавате достъп до записите на семинарите за период от 30 дни
  • Можете да сваляте всички материали, предоставени от учителите
  • Осигурен симултанен превод на български език
  • Получавате сертификат за участие
  • -15% отстъпка за студенти

ПРОГРАМА:

GLEN O. GABBARD | Психодинамичен подход при нарцистично и обсесивно-компулсивно разстройство на личността

В този семинар ще бъдат обсъдени две от най -сложните личностни разстройства.

Ще започна с актуализиран преглед на нарцистичното личностно разстройство. Ще подчертая „плеоморфизма" на нарцистичното състояние, тъй като разстройството има много аспекти и може да се проявява по различни начини в зависимост от характеристиките и защитите на пациента.

По-голямата част от семинара ще бъде посветен на диагностичните характеристики и терапевтичните подходи към това разстройство. През последната част ще обсъдя диагностиката и лечението на обсесивно-компулсивното личностно разстройство.

Събота, 2 октомври 2021 г., 17:00 - 21:00 ч. (Българско време)

OTTO KERNBERG | Нарцистична патология: диагностика и лечение

Определението за нормален и патологичен нарцисизъм ще бъде последвано от обследване на описателните, структурните и психодинамичните аспекти на нарцистичното личностно разстройство и клиничните синдроми, проявяващи същата патология.

След темата за диференциалната диагностика, прогнозата и алтернативните подходи към лечението ще бъде направен подробен анализ на специално адаптираната Tрансфер-фокусирана психотерапия(Transference Focused Psychotherapy). Ще бъдат разгледани типичните проявления на трансфера, тяхното терапевтично управление и съответните усложнения в контратрансфера и ще бъдат представени клинични примери.

Акцентът ще бъде поставен върху две основни области на нарцистичната патология: патологията на любовните отношения и прогностичните и терапевтични предизвикателства на асоциалното поведение.

Събота, 9 октомври 2021 г., 16:00 - 20:00 ч. (Българско време)

MICHAELA SWALES | Концептуализиране и подход при висок риск и сложност: Какво може да предложи DBT(Dialectical Behaviour Therapy)?

Тежестта на проблемите, достигащи до специалистите в сферата на психичното здраве,  изглежда нараства. Суицидното поведение и самонараняването се срещат все по-често; повтарящото се поведение на самонараняване и използването на разнообразни методи за постигането му е често срещан проблем, с който специалистите в сферата на психичното здраве се сблъскват, както при възрастни пациенти, така и при деца и юноши.

Диалектическата поведенческа терапия (Dialectical Behaviour Therapy - DBT) е първото когнитивно-поведенческо лечение, което демонстрира ефикасност при лечението на личностни разстройства. Първоначално разработен като подход при лечение на повтарящо се поведение на самоубийство и самонараняване при жени с диагноза Гранично личностно разстройство (Borderline Personality disorder - BPD) (Linehan, 1993), DBT се счита за най-добре тестваното лечение за BPD (Stoffers et al, 2013) и е адаптирана за използване с редица други групи клиенти (Swales, 2019).

Проучванията в болничната клинична практика (Swales, et al, 2016; Flynn et al, 2018) показват, че тези резултати също са постижими извън болничните заведения. Този семинар ще подчертае аспектите на DBT, които могат да бъдат свързани с нейната ефективност в случаи на висок риск и сложност, и ще разгледа какво могат да ни кажат тези аспекти на лечението за работата с клиентите в това положение. Семинарът ще използва редица дидактически и интерактивни методи, включително ролеви игри с членовете на аудиторията и използване на DVD материали.

Семинар I | Четвъртък, 28 октомври 2021 г., 15:00 - 19:00 ч. (Българско време)

Семинар II | Петък, 29 октомври 2021 г., 15:00 - 19:00 ч. (Българско време)

CLARA MUCCI | Как да диагностицираме тежки разстройства на личността

В този семинар Клара Мучи ще илюстрира как да се постави мултидименсионална и психодинамична диагноза на тежки личностни разстройства (гранично, нарцистично) чрез оценка на нивата на травмата и наличието на несигурна и/или дезорганизирана привързаност с дисоциативни състояния между ума и тялото, използвайки практическа система, разработена от нея въз основа на различни клинични случаи.

Представеният интегриран метод на лечение се основава на възстановяването на режимите на афективна регулация, които трябва да поправят нерегулираните състояния и разрушителното поведение (преяждане и булимия, алкохолни и телесни зависимости от самонараняване до самоубийство).

Всички нива на афективно участие на терапевта, физическо, емоционално, психическо, ще бъдат използвани в практиките на приемане и включено отразяване, които чрез динамиката между съзнаваната и несъзнаваната комуникация между тялото, ума и мозъка на единия и другия, имат за цел да интегрират различните травматични преживявания, останали погребани, заличени, дисоциирани или прикрити в алекситимия, често с произход между поколенията. Терапевтът ще ни преведе през различни клинични случаи, за да онагледи как да подходим с терапията на тези предизвикателни, но и интересни пациенти.

Събота, 6 ноември 2021 г., 10:00 - 14:00 ч. (Българско време)

PAUL LINKS | Добро управление на психиатричното лечение (Good Psychiatric Management – GPM)  за Гранично личностно разстройство (ГЛР) и Нарцистично личностно разстройство (НЛР)

Доброто психиатрично лечение на пациенти с ГЛР е обща амбулаторна интервенция, която може ефективно да бъде предоставена от независими специалисти в областта на психичното здраве. То се състои от управление на психотерапевтичния процес, използващо динамично образоващата психотерапия, базирана на формулировката на Gunderson за междуличностна свръхчувствителност; управление на случая, особено съсредоточаване върху риска от самоубийство и избор на лекарства, насочени към симптомите. Доказателствата за Доброто управление на психиатричното лечение (GPM) се получават главно от голямо рандомизирано контролирано проучване, показващо, че клиничната му ефикасност е равна на тази на диалектичната поведенческа терапия (DBT) (Main et al., 2009, 2012). Въпреки че GPM може да бъде интегриранo с DBT, някои пациенти смятат, че GPM е по-гъвкав, по-внимателен към целите на пациента, отворен за фармакотерапия и паралелни лечения подход и не изисква първоначално съгласие за спиране на всяко самонараняване.

Въпреки че има ограничени изследвания върху НЛР, последиците от патологичния нарцисизъм за клиничната практика са много значими. Например Ronningstan и Links твърдят, че нарцисизмът има уникална връзка с риска от самоубийство при съществуването на коморбидна депресия. Наскоро Доброто управление на психиатричното лечение (GPM), разработено за пациенти с ГЛР, беше адаптирано за пациенти с НЛР. GPM за пациенти с НЛР включва много от същите елементи като оригиналния GPM: диагностично разясняване, образоване в психологичните процеси, фокус върху живота извън лечението, насочване към целите, психодинамични и поведенчески интервенции, мултимодални грижи и управление на безопасността. Ще бъде преразгледано управлението на риска от самоубийство при пациенти с патологичен нарцисизъм.

Прилагането на GPM при пациенти с ГЛР и НЛР ще бъде илюстрирано чрез скициране на примерни случаи с участието на аудиторията и обсъждане на различните клинични гледни точки при вземане на решение.

Семинар I | Петък, 12 ноември 2021 г., 15:00 - 19:00 ч. (Българско време)

Семинар II | Петък, 19 ноември 2021 г., 15:00 - 19:00 ч. (Българско време)

UMBERTA TELFENER | Терапия с нарцистични личности

В психотерапията нарцистичните клиенти са трудни клиенти независимо дали ги срещаме поотделно или в двойка. Те трябва да се чувстват сигурни и заинтересовани, те не могат да бъдат конфронтирани още в началото и стимулите трябва да бъдат калибрирани така, че да ги поддържат ангажирани.

В семинара ще започнем с клинични случаи, за да говорим за терапия с нарцистични личностни с грандиозно и с налудно мислене, да отговаряме на въпроси на участниците и - ако има интерес – супервизия на някои критични ситуации.

Семинар I | Петък, 21 януари 2022 г., 10:00 - 14:00 ч. (Българско време)

Семинар II | Събота, 22 януари 2021 г., 10:00 - 14:00 ч. (Българско време)

Повече
Цени
Ранно записване - до 19.09.2021483.00 лв.
Предварително записване - от 20.09.2021 до 03.10.2021561.00 лв.
Редовен билет - след 04.10.2021639.00 лв.

Цените са с ДДС

Регистрация