MMPI-2

Минесотски многофакторен личностен въпросник. 2-ро издание.

MMPI-2(Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) е най-популярният и най-добре проученият личностен въпросник в света. Той покрива широк спектър от психични и емоционални разстройства и се е превърнал в неизменна част от всяко клинично изследване. Въпросникът позволява с висока степен на надеждност да се идентифицират трайни личностни и поведенчески особености и да се прогнозират трудностите и дефицитите в ситуации на висок стрес за индивида, което го прави особено приложим в следните области:

  • Клинична диагностика;
  • Планиране на терапията и оценяване на нейния ефект;
  • Съдебно-психологични експертизи;
  • Подбор на кандидати за високо рискови професии;
  • Индивидуално и семейно консултиране;
  • Научни изследвания. 

MMPI-2 e подобрената версия на оригиналния MMPI на Хатауей и Маккинли, публикуван през 1943 г. от University of Minnesota Press. Българската адаптация на второто издание на въпросника е направена между 2006-2008 г. и у нас методиката се е наложила като основен инструмент за оценка на личността в психиатричните болнични заведения, в съдебната психиатрия, в подбора на служители във високо рискови професии и в частната психотерапевтична практика.

Повече
Цени
Комплект тест (ръководство, 5 бр. въпросници, 25 бр. бланки за отговор, кредити за обработка на 25 доклада)415.00 лв.
Ръководство110.00 лв.
Въпросник20.00 лв.
Бланки за отговор - 25 бр.25.00 лв.
5 бр. (1 доклад= 9.40 лв.)47.00 лв.
25 бр. (1 доклад= 7.80 лв.)195.00 лв.
50 бр. (1 доклад= 6.58 лв.)329.00 лв.
100 бр. (1 доклад= 5.40 лв.)540.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка