EMDR

EMDR ONLINE TRAINING

Февруари - Април 2022

  • Закупувате целия специализиран 31-часов курс, състоящ се от 10 отделни тематични уебинара, водени от световнопризнати лектори
  • Участвате в обученията на живо чрез Zoom
  • Получавате достъп до записите на уебинарите за период от 3 месеца
  • Семинарите се провеждат на английски език 
  • Получавате сертификат за участие

ПРОГРАМА:

Dr. Jennifer Sweeton

EMDR Skills for Trauma Treatment: A Step-by-Step

9 February 2022 |  2 PM – 5 PM Bulgarian time

10 February 2022 |  2 AM – 5 PM Bulgarian time

23 February 2022 | 2 AM – 5 PM Bulgarian time

24 February 2022 | 2 AM – 5 PM Bulgarian time

9 March 2022 | 2 AM – 5 PM Bulgarian time

Dr. Jennifer Sweeton

EMDR FOR TREATING INSOMNIA

5 April 2022 | 2 PM – 6 PM Bulgarian time

Dr. Megan Howard (McQuary)

Virtual EMDR: A How-to Guide to Providing EMDR via Telehealth

6 April 2022 | 5 PM – 8 PM Bulgarian time

7 April 2022 | 5 PM – 8 PM Bulgarian time

13 April 2022 | 5 PM – 8 PM Bulgarian time

14 April 2022 | 5 PM – 8 PM Bulgarian time

Повече
Цени
Регистрация до 07.02.2022 вкл.575.00 лв.

Цените са с ДДС

Регистрация