Masterclass

with Otto Kernberg

PSYCHOTHERAPY LECTURES. WORKING WITH PERSONALITY DISORDERS

Masterclass live with OTTO KERNBERG

  • Закупувате целия специализиран 30-часов курс, състоящ се от 10 отделни 3-часови уебинара
  • Участвате в лекциите на живо чрез Zoom
  • Получавате достъп до записите на уебинарите за период от 3 месеца
  • Семинарите се провеждат на английски език 
  • Получавате сертификат за участие

ПРОГРАМА:

Вторник, 25 Януари   19:30 – 22:30 ч. - The Concept of Personality, Personality Disorders and their Classification

Вторник, 22 Февруари   19:30 – 22:30 ч. - Hysterical, Histrionic - Infantile and Borderline Personality Behavior

Вторник, 29 Март   19:30 – 22:30 ч. - Narcissistic Personality Disorder and Antisocial Personality Disorder

Вторник, 26 Април   19:30 – 22:30 ч. - Schizoid, Avoidant and Paranoid Personality Disorder, Hypochondria

Вторник, 31 Май   19:30 – 22:30 ч.  - Depressive Personality Disorder and Suicidal Risk Assessment

Вторник, 28 Юни   19:30 – 22:30 ч.  - Psychoanalytic theory of technique, differentiation between psychoanalysis and psychotherapy focused on the transference

Вторник, 27 Септември   19:30 – 22:30 ч. - Transference developments in the different structures of the personality

Вторник, 25 Октомври   19:30 – 22:30 ч. - Supportive psychotherapy on an analytical basis

Вторник, 29 Ноември   19:30 – 22:30 ч. - Love and Anger in the psychotherapy session

Вторник, 27 Декември 19:30 – 22:30 ч. - Dialogue / Interview with Otto Kernberg: a life as a Psychotherapist

Повече
Цени
Регистрация до 21.01.2022 вкл.435.00 лв.

Цените са с ДДС

Регистрация