Емоционална интелигентност

Онлайн лекция

12 Ноември 2022

10:00 ч. - 14:00 ч. 

  • Социални и емоционални умения при деца в ранна и предучилищна възраст

В обучението ще се разгледат социалното и емоционално развитие и значението му по отношение на цялостното развитие на детето. Ще бъдат дефинирани ключови термини (социални и емоционални умения, социални и емоционални компетенции, социално и емоционално учене), представени съвременни концепции и модели. Участниците ще се запознаят с ефективни програми за развиване на социални и емоционални умения и критерии, на които те трябва да отговарят. Ще бъдат разгледани предизвикателствата пред оценяването на тези умения при деца, както и примерни инструменти за оценяване. Специално внимание ще бъде отделено на взаимоотношенията, които децата развиват с ключови за тях фигури (родители и учители), като един от основните аспекти на социалните и емоционални умения. Ще бъдат представени изследвания, проведени у нас, и въпросници за оценяване на взаимоотношения в детска възраст, адаптирани за България. Ще бъдат представени ресурси, разработени по проект EU-Self, до които участниците могат да имат безплатен достъп.

Обучението е подходящо за широка аудитория - специалисти, работещи с деца (психолози, логопеди, и др.), преподаватели (детски учители, ресурсни учители), както и за неспециалисти и родители, които искат на научат повече по темата.

  • Участвате на живо чрез Zoom
  • Получавате достъп до записа от уебинара за период от 3 месеца
  • Продължителност: 4 часа
  • Получавате сертификат за участие, както и материалите от обучението
  • Повече за д-р Надя Колчева:

Гл. ас. д-р Надя Колчева е завършила БП „Психология“ и магистърски програми по „Психология на развитието, образованието и културата“, „Клинична психология“ и „Социална психология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и „Управление и развитие на човешките ресурси“, Училище по мениджмънт, Нов Български университет. От 2007 г. е доктор по обща психология (експериментална психология) на ВАК.

Има дългогодишен преподавателски и изследователски опит. Автор е на редица публикации. Работила е по множество изследователски и приложни проекти като координатор, изследовател, консултант и/или обучител. Участвала е като експерт в екипите за разработване на Стандарти за развитие и учене в ранното детство: от раждането до три години и разработване на национален скринингов тест за деца на възраст 3-3,6 г., (УНИЦЕФ-България). Към момента координира европейски проекти по програмите Еразъм + (EU-Self, G-Guidance, FINE!, READ, STEAM) и Хоризонт 2020 (Community for Sciences).

От 2019 г. е избрана за заместник-председател на International Society of Interpersonal Acceptance and Rejection, а от 2022 е председател на международната организация. Асоцииран член е на Center for the Study of Interpersonal Acceptance and Rejection към University of Connecticut. Тя е член на Дружеството на психолозите в България и експерт към Националния алианс за ранно детско развитие.

Изследователските ѝ интереси са в областта на психология на развитието с фокус развитие в ранна и предучилищна възраст, психодиагностика, адаптация и стандартизация на психологически инструменти, развитие на социални и емоционални умения.

Повече
Цени
Ранно записване до 30.09 вкл.85.00 лв.
Записване от 01.10 до 10.11 вкл.95.00 лв.

Цените са с ДДС

Регистрация