Self-Directed Search, SDS

Въпросник за професионално и кариерно ориентиране

Въпросникът за професионално и кариерно ориентиране (Self-Directed Search, SDS) е бърз и удобен начин да избистрите своите колебания относно избора на професия или профилирано образование. Изследването подпомага вземането на това важно решение, като свързва информацията за Вашите интереси, качества и умения с  професионалните роли, където те могат да получат най-пълна изява, а Вие – успешна и удовлетворителна кариера. Той е най-масово използваният тест за кариерно ориентиране в света. Досега на него са се доверили повече от 35 милиона човека и е преведен на над 30 езика. 

SDS се базира на модела на американския психолог Джон Холанд за шестте типа личност:

 • Реалистичен 
 • Изследователски 
 • Артистичен 
 • Социален 
 • Предприемачески
 • Конвенционален 

Холанд твърди, че у всеки човек 6-те типа са заложени в различна степен и всяка личност е комбинация от тях, като в повечето случаи хората попадат главно в две до три от категориите. Всяка от 6-те дименсии е характерна за отделна професионална сфера, а многобройните комбинации между тях дават богата палитра от професии. 
Попълването на въпросника става онлайн, като резултатът представлява автоматично генериран индивидуален и конфиденциален профил, включващ описателна част и графики.

Докладът на Въпросника за кариерно ориентиране SDS съдържа:
 • индивидуален профил, базиран на резултатите от попълването;
 • подробно описание на всеки един от шестте типа с конкретните Ви резултати за всеки един от тях;
 • списък с професии, които отговарят на индивидуалния Ви профил, както и конкретни указания как да се използва тази информация при правенето на професионален или образователен избор;
 • данни дали професионалните Ви интереси са устойчиви, добре диференцирани, стабилни и вътрешно непротиворечиви или е необходимо да бъде отделено време за изясняване на личните интереси преди да започне търсенето на подходяща работа.

Попълването на SDS е полезно независимо на каква възраст сте или на какъв етап в кариерата. Тестът дава възможност да се търси съответствие между интересите и професията, обучението или хобито, което да Ви направи по-уверени и по-активни в избраната дейност. 

Въпросникът за професионално и кариерно ориентиране SDS може да се използва при:
 • Избор на професия, образование, хоби; 
 • Преквалифициране и смяна на професионалната област;
 • Потвърждаване на направения вече избор за професия;
 • Желание да се научи повече за собствените интереси. 

Очаквайте скоро обновената ни платформа за удобна и лесна онлайн администрация на въпросника!

Повече
Цени
Индивидуален доклад20.00 лв.

Цените са с ДДС

Форма за заявка