WIS/SVP

Скала за оценка на професионалните ценности

 WIS/SVP е кратък въпросник, идентифициращ ценностите, от които се води човек в своята работа. За установяването на подобен конструкт обикновено са необходими месеци, дори години на наблюдение. Методиката позволява на работодателите да разберат по-добре вътрешните и външните мотиватори на своите служители и да ги напаснат с професионалните им роли и целите на организацията. Инструментът е разработен като част от международния проект Work Importance Study (WIS), който поставя въпроса „Какво търсят хората в работата си?„. В резултат на изследването са изведени като водещи 21 професионални ценности, който въпросникът измерва качествено и количествено за всеки индивид:

 1.  Използване на собствените способности;
 2.  Постигане на резултати в работата;
 3.  Напредък в кариерата;
 4.  Естетика;
 5.  Алтруизъм;
 6.  Авторитет (власт);
 7.  Автономност (независимост);
 8.  Творчество;
 9.  Икономически печалби (обезпеченост);
 10.  Стил на живот;
 11.  Личностно развитие;
 12.  Физическа дейност;
 13.  Престиж;
 14.  Риск;
 15.  Социално взаимодействие;
 16.  Социални връзки;
 17.  Разнообразие;
 18.  Условия на труд;
 19.  Културна идентичност;
 20.  Физически способности;
 21.  Икономическа сигурност.
            
Резултатите от теста могат да послужат при:
 • подбор на кандидати за работа;
 • планиране на кариерното развитие;
 • формиране на екипи;
 • създаване на програми за мотивация на персонала;
 • оценка на степента на съответствие между индивидуалните и организационните ценности.

        

На основата на получените стойности от изследваното лице, скалата измерва пет фундаментални ориентации:

 • Материалистична ориентация; 
 • Ориентация към себе си;
 • Ориентация към другите;
 • Ориентация към независимост;  
 • Ориентация към предизвикателства.  

Както и следните ценностни типове: 

 • Творчески; 
 • Спокоен;
 • Амбициозен (конкурентен);
 • Твърд (смел, физически силен);
 • Автономен (индивидуалистичен);
 • Социален (общителен).
Повече
Цени
1 графичен(кратък) доклад16.80 лв.
1 описателен(разширен) доклад36.00 лв.
Ръководство139.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка