BFA

Прилагателните на Голямата Петорка

BFA(Big Five Adjectives) е тест за изследване на личността на базата на прилагателни, конструиран в рамките на парадигмата на „Големите Пет”(Big Five). Разбираем и лесен за попълване, това го прави приложим както сред юноши, така и сред възрастни. Основните скали на теста са:

Енергия - активност, енергичност, общителност, себеотстояване и лидерство;

Дружелюбност - доверие, просоциални нагласи, алтруизъм, щедрост и любезност;

Съзнателност - саморегулация, надеждност, отговорност, точност, воля, упоритост;

Емоционална стабилност - емоционален самоконтрол, отсъствие на негативни чувства, психологически комфорт;

Отвореност към нов опит - широки културни интереси, толерантност към различията, креативност и интелектуално любопитство;

   

BFА измерва характеристики като: 
 • енергичност и комуникативни умения;
 • лидерство и работа в екип;
 • уважение и учтивост;
 • отговорност и упоритост;
 • уравновесеност и емоционална стабилност;
 • увереност в себе си и др.         

                           

Сред предимствата на теста освен бързата и удобна онлайн администрация(попълването отнема около 10 мин), са автоматичното генериране на кратък, но изчерпателен индивидуален доклад, включващ описателен текст и графики, както и съотношение между личностните качества на индивида и изискванията към кандидата за дадена професия.

Въпросникът може да бъде използван за самооценка или за оценяване на друг човек и намира широко приложение в следните области:

 •  оценка на професионално значими личностни качества;
 •  оценяване на кандидат за работа за структуриране на впчатленията от интврюто, както и в комбинация с други тестове, базирани на „Големите Пет”;
 •  кариерно ориентиране;
 •  училищна психология;
 •  научни и маркетингови проучвания.

Повече
Цени
1 доклад16.80 лв.
Ръководство129.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка