DDE-2

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

DDE-2(Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия в развитето, предназначена за ученици от 2-ри до 8-ми клас и се базира върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Инструментът позволява диференцирана оценка на уменията за фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта. Батерията не дава информация за причините за наблюдаваните дефицити, съответно не може да постави диагноза дислексия на развитието без допълнителни данни и изследвания. 

DDE-2 се състои от 5 субтеста за четене и 3 субтеста за писане. 

Предложената в България версия е адаптирана и стандартизирана за страната, като поради спецификата на изследваната материя се наложи цялостна преработка на теста и създаването на изцяло нов по модела на оригиналния.

DDE-2 се използва за:

  • оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане и по-доброто разбиране на техните характеристики, в случай че се окажат проблемни;
  • измерва аспектите на декодирането, но не и разбирането или възпроизвеждането на текстове;
  • изработване на програма за работа с детето;
  • оценка на ефективността на различни интервенции;
  • оценка на грамотността при дислексия на развитието.
Повече
Цени
Комплект (ръководство, 5 бр. тетрадки със задачи, 25 бр. бланки за отговори)355.00 лв.
Бланка за отговори - 25 бр.15.00 лв.
Тетрадка със задачи - 5 бр.10.00 лв.

Цените са с ДДС

Заявка за поръчка