CARS-2

водеща Ваня Николова
26-27 септември
7-8 ноември

За РЕГИСТРАЦИЯ и повече информация, свържете се с нас чрез бутона по-долу. Моля, уточнете за коя дата искате да се запишете. Вие сте окончателно регистриран/а след извършено заплащане на обучението.

Повече

Регистрация