АУТИЗЪМ

Онлайн лекция

25 Юни 2022

10:00 ч. - 14:00 ч. 

  • Аутизъм: Тенденции в научните изследвания и терапиите

Обучението разглежда разстройствата от аутистичен спектър с фокус върху актуални научни изследвания в различни сфери от развитието на децата. То цели да предостави задълбочени знания за диагностичните критерии за аутизъм, за отличителните умения и затруднения на децата с аутизъм, за рисковите фактори и съпътстващи диагнози и за търсенето на биомаркери в ранна възраст. Също така ще бъде представена рамка за критична оценка дали предлаганите терапии и интервенции за аутизъм са научно издържани. Обучението е създадено, както за специалисти, които желаят да задълбочат своето познание, така и за хора, които не са специалисти в работата с деца с аутизъм, но искат да получат научно аргументирано сведение по темата.

  • Участвате на живо чрез Zoom
  • Получавате достъп до записа от уебинара за период от 3 месеца
  • Продължителност: 4 часа
  • Получавате сертификат за участие
  • Повече за Михаела Барокова:

Михаела Барокова има бакалавърска степен (2015 г.) по психология (с допълнителна специализация по лингвистика и германистика) от колежа Макалистър (Сейнт Пол, Минесота). Михаела е получила магистърска степен (2017 г.) и докторска степен (2021 г.) по психология от Бостънския университет (Бостън, Масачузетс), където е изучавала езиковото и комуникационното развитие при децата с разстройства от аутистичен спектър и при децата с типично развитие. Като част от дисертационния си проект, Михаела е работила и събирала данни и от български семейства на деца с аутизъм.

През лятото на 2020, Михаела Барокова е организира съвместно с организацията Autism Speaks и колеги от България проучване на нуждите на българските семейства на деца с проблеми в развитието.

От октомври 2021 г. Михаела е асистент в департамент "Когнитивна наука и психология" в Нов български университет, където преподава бакалавърски и магистърски курсове по психология. Към този момент работи по адаптацията на скринингов въпросник на български за възрастни с аутизъм. Други изследователски проекти включват изследването на речта на децата с аутизъм, разглеждане на начините, по които техните родители общуват с тях и употребата на дигитални устройства в ежедневието на децата.

Повече
Цени
Регистрация до 23.06 вкл.95.00 лв.

Цените са с ДДС

Регистрация